Yeminli / Noter Onaylı Tercüme

Yeminli/Noter Onaylı Tercüme

Yeminli tercüman veya yeminli tercüme bürosu hakkında bazı yanlış algılar söz konusudur. Her tercüme yapabilme bilgi ve yeteneğine sahip kişinin doğru çeviri yapacağına dair müşterisine sözlü veya yazılı beyanat vermesi yeminli tercüme olarak adlandırılamaz. En azından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan kişilerin kabul ettikleri yasa ve mevzuatlar buna izin vermez. Yeminli tercüman, her ne kadar tercümenin gizli kalacağına dair yemin etse veya doğruluğuna dair garanti vermiş olsa da, yeminli tercüman olmaz. Bu durum, yeminli tercüme bürosu olarak hizmet sunan kurum için de geçerlidir.

YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU NEDİR? NE YAPAR?

Artık ticari ilişkiler oldukça gelişti ve sınır aşırı bir hale geldi. Dolayısıyla farklı kültür ve dillere sahip ülkelerle olan münasebetlerin yasal olarak da koruma altına alınması gerekebiliyor. Böyle durumlarda ise, yeminli olarak çalışan tercüme bürolarının hassas çeviri çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Bu büroların yasal şekilde temin ettikleri yemin zabıtları, kendilerinin güvenilir ve resmi olarak tanınan yeminli tercüme büroları olduğunu gösteriyor.

Yemin zaptına ve yetkisine sahip bürolar, hukuki veya herhangi bir metni doğru bir şekilde Türkçeye veya ana dilimizden talep edilen yabancı dile çevireceğine garanti sunar ve bunu müşteriyle yapılan süre anlaşması kapsamında neticelendirir. Ayrıca sözleşmenin gizliliği hususlarında da müşterilerine garanti vermiş olur.

YEMİNLİ TERCÜMAN KİMDİR?

Yeminli tercüman da, yemin zaptına sahip büroda çalışan elemandır. Tercüme yapacak kişinin yemin belgesine sahip tercüme bürosunda yeminli olarak çalışması mümkün değildir. Ayrıca, şahsi olarak da alması gereken yemin belgesi için gerekli şartlara sahip olması önem ifade ediyor. Dolayısıyla, her tercüman olan kişinin yeminli tercüme bürosu sınırlarında çalışması, yeminli tercüman olduğunu göstermez.

YEMİNLİ KİŞİ HUKUKİ OLARAK SORUMLU KİŞİDİR

Yeminli tercüme bürosu altında çalışan kişi ve bireylerin çeviri yaptıkları metinlere yönelik sorumlulukları söz konusudur. Dolayısıyla yanlış bir çeviriden dolayı tarafların uğrayacakları zararlardan mesul olurlar. Yeminli tercüman mesleğinin sorumluluk açısından ağırlığı, mesleği ifa eden kişilerdeki yetkinliğin önemini arttırıyor. Bu da, meslekle ilgili bazı şartları taşımayanların yeminli şekilde vazife yapmalarını engelleyen önemli bir nedendir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir